TJÄNSTER


Lektörsutlåtande

Har du blivit refuserad eller kört fast i redigeringen av ditt manus? Eller vill du bara vidareutveckla din berättelse för att öka möjligheterna till utgivning? Då kan ett lektörsutlåtande vara intressant för dig.

Läs mer om Lektörsutlåtanden här.


Redaktörsgenomgång

Ett praktiskt och mångsidigt stöd genom hela redigeringsprocessen, från övergripande strukturfrågor till detaljnivå. Ifall du har fått en positiv refusering från ett förlag eller överväger att ge ut din bok själv kan detta vara ett bra alternativ.

Läs mer om Redaktörsgenomgång här.


Korrekturläsning

Den sista noggranna språkgenomgången av en text inför sättning och tryck.

Läs mer om Korrekturläsning här.


Tipsa dina skrivande bekanta: