KORREKTURLÄSNING

Den sista noggranna språkgenomgången av en text inför sättning och tryck.

Vid korrekturläsning kontrollerar jag att:

  • Stavning och meningsbyggnad är korrekt och inte innehåller felsyftningar.
  • Skiljetecken används korrekt och konsekvent.
  • Stilistiska formateringsval genomförs konsekvent, exempelvis om du skriver ut SMS eller tankar på ett visst sätt.

Priser:

Korrekturläsning av bilderbok: 500:- ex. moms.

Korrekturläsning av barnbok upp till 30 000 ord: 2 000:- ex. moms.

Korrekturläsning av vuxenbok eller ungdomsbok över 30 000 ord: 6 000:- ex. moms.

(över 100 000 ord tillkommer 7 öre per ytterligare ord.)

Tipsa dina skrivande bekanta: