LEKTÖRSUTLÅTANDE

Har du blivit refuserad eller kört fast i redigeringen av ditt manus? Eller bara vidareutveckla din berättelse för att öka möjligheterna till utgivning? Då kan ett lektörsutlåtande vara intressant för dig.

Ett lektörsutlåtande är en löpande text som analyserar manuset som helhet. Både styrkor och svagheter i texten tas upp för att sätta manuset och ditt skrivande i ett nytt perspektiv. Utlåtandet är uppdelat i övergripande kategorier som ”språk” och ”struktur” och innefattar tips, feedback och konkreta förslag inför fortsatt redigering. Beroende på manusets längd och komplexitet kan utlåtandet variera i längd.

Lektörsutlåtandet behandlar saker som:

  • Övergripande idéer, teman och koncept.
  • Berättelsens dramaturgi, struktur och tempo.
  • Övergripande berättarstil, språkligt flyt och dialogens trovärdighet.
  • Karaktärsutveckling-, dynamik och presentation.

Priset varierar med manusets längd:

Lektörsutlåtande bilderbok: 1 500:- exklusive moms.

Lektörsutlåtande barnbok på upp till 30 000 ord: 1 500:- + 4 öre/ord exklusive moms.

Lektörsutlåtande vuxenbok eller ungdomsbok över 30 000 ord: 9 öre/ord
exklusive moms.

Tipsa dina skrivande bekanta: