REDAKTÖRSGENOMGÅNG

Ett praktiskt och mångsidigt stöd genom hela redigeringsprocessen, från övergripande strukturfrågor till detaljnivå. Ifall du har fått en positiv refusering från ett förlag eller överväger att ge ut din bok själv kan detta vara ett bra alternativ.

Vid en redaktörsgenomgång arbetar vi tillsammans igenom texten i omgångar. Min första, orienterande läsning fokuserar på att ge feedback angående övergripande element såsom dramaturgi, berättelsens struktur och karaktärsutveckling. Efter att vi har diskuterat igenom möjliga förändringar, förbättringar och lösningar går bollen tillbaka till dig som författare. När redigeringen är avslutad och jag får tillbaka texten går jag igenom ändringarna och ser om det finns ytterligare arbete att göra där.

När det strukturella är i hamn kommer detaljläsningen, då jag noggrant går igenom manuset och kommenterar enskilda stycken, formuleringar och ordval. Fokus ligger på vad som skulle kunna slipas ytterligare, men jag vill även lyfta fram bitar som blänker till särskilt. Även detta är viktigt för mig att identifiera, då det hjälper dig som författare att få en känsla för vad som påverkar läsaren extra mycket. Att känna till sina styrkor är minst lika betydelsefullt för ens skrivutveckling som att bli medveten om förbättringspotential! Efter detta återgår manuset än en gång till dig som författare, för att ta ställning till mina kommentarer och bearbeta texten ännu en gång.

I sista steget diskuterar vi igenom dina ändringar tills vi känner oss nöjda och har hittat de perfekta formuleringarna.

En redaktörsgenomgång innefattar arbete med saker som att:

  • Stärka dramaturgi och tempo.
  • Säkerställa att konflikten är engagerande och stringent.
  • Se till att persongalleriet är intressant och spännande, samt att karaktärsutvecklingen är involverande och organisk.
  • Göra dialogen mer dynamisk och trovärdig.
  • Skriva fram stämningar och miljöer.
  • Odla din unika författarröst i manuset.

Priser:

Genomgång av bilderbok: 3 000:- exklusive moms

Genomgång av barnbok upp till 30 000 ord: 3 000:- + 19 öre/ord exklusive moms.

Genomgång av vuxenbok eller ungdomsbok över 30 000 ord: 29 öre/ord exklusive moms.

Har du en diktsamling, en novell eller en helt ny spännande genre som du inte upplever passar in i prismodellen?

Hör av dig så diskuterar vi igenom en bra lösning.

Tipsa dina skrivande bekanta: